Bejelentkezés
Bejelentkezés

Jognyilatkozat

www.balobau.hu weboldal felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép az ezen oldalakon látható formában a Balo Bau Kft. kizárólagos tulajdonát képezik.

Az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, forráskódja szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal szerzői és szomszédos jogainak jogtulajdonosa a Sharky Computer Kft. A jogtulajdonos írásos engedélye nélkül az oldal forráskódjának és egyéb részeinek másolása, módosítása, további felhasználása szigorúan tilos!

A szerzői jogok megsértése polgári- és büntetőjogi felelősségre vonással jár!

www.balobau.hu főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén, link oldalakon és egyéb, témába vágó /releváns/ weboldalon. Belső oldalakra mutató linkek csak úgy helyezhetők el hivatkozó webhelyeken és dokumentumokban, ha ezek a teljes oldal és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak.

Tilos linket úgy elhelyezni, hogy a www.balobau.hu oldal valamely más oldal részeként jelenjen meg.

www.balobau.hu oldalon található on-line termékkatalógus nem webshop, vásárlásra nem alkalmas, így a webshopokra vonatkozó előírások nem érvényesek rá. A rendszer regisztrált partnerek számára nyújt on-line termékválasztási és rendelés leadási lehetőséget.

Az on-line termékkatalógusban szereplő árak a mindenkori listaárak, melyekből szerződött partnereinknek egyéni kedvezményeket nyújtunk.

Az on-line termékkatalógusban szereplő árak, leírások, műszaki adatok, partneradatok tájékoztató jellegűek, nem tartalmazzák minden esetben a naprakész állapotot, ezért tartalmazhatnak pontatlan információkat. Ezekért elnézésüket kérjük. Kollégáink mindent elkövetnek azért, hogy on-line termékkatalógusunkban mindig a lehető legpontosabb és naprakész információk szerepeljenek.
 

Adatvédelmi szabályzat

BALOBAU KFT. (továbbiakban adatkezelő)

Tel.: +36-32/421–632
E-mail: balobau@balobau.hu
Cím: 3104 Salgótarján, Patak út 13. (Ipari park).

Adószám: 12675825-2-12

A weboldalunk címe: https://www.balobau.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

A www.balobau.hu weboldal nem gyűjt semmilyen személyes adatot. Sem neveket, sem email címeket, sem telefonszámokat. A weboldalon nincs mód regisztrációra, így semmilyen személyes adat megadására nincs lehetőség, melyet ügyfélhez kapcsolunk. Kizárólag az üzenet küldési form során lehet megadni személyes adatokat, melyeket kizárólag a kapcsolattartásra használunk fel és külön nyilvántartást nem vezetünk róla.

Regisztrált partnereink Adatkezelő komplett adatkezelési szabályzatának elfogadását követően, viszonteladói szerződés megkötésével lehetnek üzleti partnerek, mely megkötését követően adataikat a központi nyilvántartási és számlázásái rendszerünkben rögzítjük. Minden, a rendelés leadáshoz és a rendszerbe történő belépéshez kapcsolódó adat a központi nyilvántartási rendszerben tárolódik és nem a webes rendszerben.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél/Látogató önkéntes hozzájárulása, vagy regisztrált ügyfél esetén az ügyfél kifejezett kérése és off-line regisztrációja (viszonteladói szerződés megkötése).  Üzenet küldés esetén a hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, kapcsolat üzenet küldéssel, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Ügyfél online tevékenysége során keletkező adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: Google Analitycs tracker által gyűjtött adatok, az Ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása, szerver és keretrendszer logok. 

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat felhasználhatja weboldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez, a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az Ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Cég egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze, valamint marketing célokra sem használja fel.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságoknak történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem lehetséges.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi és ezekért felelősséget nem vállal.

Analitika

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatvédelmi irányelve az irányadó (https://google.com/intl/h_All/policies/privacy), a Balobau Kft. ezen adatok tekintetében nem minősül Adatkezelőnek csak Adatfeldolgozónak. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A weboldalon található kapcsolat felvételi formon keresztül küldött üzenetekben megadott adatokat kizárólag felénk kezdeményezett kommunikáció céljára használjuk. Ügyfél vagy marketing adatbázisok nem készülnek ezen adatokból és marketing célokra sem használjuk fel őket.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat (adatfeldolgozók)?

A weboldal látogatása során esetlegesen keletkező személyes adatokat a Balobau Kft kizárólag saját maga használja fel, de igénybe veszi adatfeldolgozók közreműködését.

Adatkezelő igénybe veszi a Cluster Informatikai Kft. informatikai szolgáltatását:

Cégnév: Cluster Informatikai Kft.
Székhely: 2112 Veresegyház, Baragödör utca 2. 1.
Telefon: +36-30-970-3759
Ügyvezető: Vig Gergő
Web: https://clusterit.hu/

Adatkezelő igénybe veszi a VECTOR Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. weboldal üzemeltetői szolgáltatását:

Cégnév: VECTOR Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.
Telefon: +36-76-485-079
Ügyvezető: Bedi Zoltán
Web: https://vector.hu/
 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Minden személyes adatot csak addig örzünk, ameddig a személyes adathoz kapcsolódó tevékenység ügymenete vagy a kapcsolódó törvényi háttér ezt indokolja.


Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

Kérhető, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. Adattörlési kéréssel kapcsolatban ezen oldal tetején található elérhetőségeken állunk látogatóink rendelkezésére.

Az Ügyfél/Látogató mindenkor jogosult kérni a róla tárolt személyes adatok törlését.

Adatkezelési munkatárs:

Baló Attila -balo.attila@balobau.hu

Minden adatot a Cég hostingolt webtárhelyén vagy telephelyén, titkosított hozzáférésű szervereken és adatbázisban tárolunk. Ezekről külső mentések készülnek, melyeket titkosítva tárolunk.

Ügyfél jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

Az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást letiltsa.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

 

Cookie kezelés 

Weboldalunk - és szinte minden más weboldal is - úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A süti file egy betűkből és számokból álló kisméretű szövegfájl, melyet az Ön számítógépén tárol a böngészője, amennyiben azt Ön, mint felhasználó engedélyezi. Ezek a sütik segítséget nyújtanak nekünk abban, hogy az oldal megtekintése és használata során meg tudjuk Önt különböztetni más felhasználóktól, ez alapján minél teljesebb élményt biztosítva Önnek.

A cookie-k (sütik) fontosak az Ön által megnyitott weboldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a számunkra a felhasználói élmény fokozásában. A weboldalon használt cookiek emlékeztetik Önt a bejelentkezési adataira (amennyiben a weboldalon lehetőség van bejelentkezésre), és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek a weboldal funkcióinak optimalizálásához.  

A sütik engedélyezése nem kötelező - de ajánlott - , ezeket az internetböngészőben bármikor le lehet tiltani, azonban a weboldal bizonyos részeinek használatához illetve a teljes felhasználói élményhez szükség lehet rá. 

Az oldal használatával az alábbi sütiket használjuk: 

Nélkülözhetetlen sütik: melyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Olyan sütik ezek, amelyek lehetővé teszik, hogy helyes oldalakra navigáljon, ha a weboldal működését illetően frissítést hajtunk végre. 

Működéssel kapcsolatos sütik: segítenek minket a specifikus funkciók engedélyezésében az oldalon, hogy növelni tudjuk a látogatói élményt, például azáltal, hogy megjegyzik a preferenciákat, beállításokat, észlelik, ha egy szolgáltatást korábban már a figyelmébe ajánlottunk.